Aktuálne foto


 


Združenie Milénium Údol

Údol 173, 065 45

Slovenská republika

info@udol.sk

0903 700 884   

 

 

Obecný úrad Údol

Údol 2, 065 45

Slovensko

052 439 34 36

Slovenská republika
 

Ing. Vladimír Kravec

0902 738 152

obecudol@livenet.sk

Hudobné CD


OD UDOLA DRAŽKA NOVA


1.  Od udola dražka nova
2.  Tam na hori
3.  Ej a ked my pideme
4.  Poniže Ujačka
5.  Už ša šytky zvydavali
6.  Ej, oktober už ide
7.  Prišol do nas kapeľušar
8.  Nepovič, Haničko, nikomu
9.  Nežaľ mi je za ujačkom
10. Mila moja, mila
11. Nebudu tak robil
12. Ej, čiji to nevisty
13. Bude banovala
14. Ked jem išol okolo
15. Ej, košat lučky, košat
16. Svadobny (Ej, ideme, ideme; vybiraj ša, Marčo; Pošij mi, Janičku)
17. Ej, Janičku, Janičku
 

Celkový čas: 40 min 17 sek.


Hudba: Mikuláš Pružisnký - husle, Adriana Repaská - husle, Silvia Sokolová - akordeón, Štefan Petrišin - viola, Vlado Kuľka - kontrabas.


Ženská spevácka skupina: Mária Pružinská, Helena Lešková, Helena Dicová, Silvia Sokolová, Nataša Lešková, Veronika Lešková, Tatiana Murcková, Adriana Repaská, Soňa Sokolová, Veronika Lešková, Stanislava Petrišinová, Aneta Tokarčíková, Dana Spišiaková, Ivana Kirkov, Klaudia Sokolová.


Mužská spevácka skupina: Štefan Mikulík, Ľubomír Soroka, Mikuláš Pružinský, Štefan Petrišin, Dušan Hriňa, Ľuboslav Plučinský, Peter Plučinský, Patrik Pružinský.


Sólo spev: Veronika Lešková (5), Štefan Mikulík (11)


Duo spev: Klaudia Sokolová, Stanislava Petrišinová (9), Peter Plučinský, Patrik Pružinský (6).

---------------------------


Dramaturgia: Silvia Sokolová
Zvuková réžia: Maroš Matoľak - Studiomaky
Foto a grafická úprava obalu: Mgr. art Katarína Bednárová