Aktuálne foto


 


Združenie Milénium Údol

Údol 173, 065 45

Slovenská republika

info@udol.sk

0903 700 884   

 

 

Obecný úrad Údol

Údol 2, 065 45

Slovensko

052 439 34 36

Slovenská republika
 

Ing. Vladimír Kravec

0902 738 152

obecudol@livenet.sk

Súčasnosť folklorného súboru Udolčanka


Folklórny súbor Udolčanka pracuje pod vedením Silvie Sokolovej a zúčastňuje sa na rôznych podujatiach na Slovensku ako je rusínsky festival v Kamienke, slávnosti rusínov v Starej Ľubovni a ďalšie.
 

FKs Udolčanka vydalo prvé hudobné CD svojho druhu na konci roka 2013. Jedná sa o ľudové piesne v rusínskom jazyku z prostredia Údola. Bližšie informácie k skladbám, hudbe, ženskej speváckej skupine a jednotlivým spevom môžete nájsť sem.

 
Zmluva č. 442/2016/OK