Aktuálne foto


 


Združenie Milénium Údol

Údol 173, 065 45

Slovenská republika

info@udol.sk

0903 700 884   

 

 

Obecný úrad Údol

Údol 2, 065 45

Slovensko

052 439 34 36

Slovenská republika
 

Ing. Vladimír Kravec

0902 738 152

obecudol@livenet.sk

PAMIATKY

Pamätná tabula umiestnená na kultúrnom dome obce Údol, venovaná ukrajinskej spisovatelke a verejnej cinitelke Irene Nevickej... Podrobnosti