Aktuálne foto


 


Združenie Milénium Údol

Údol 173, 065 45

Slovenská republika

info@udol.sk

0903 700 884   

 

 

Obecný úrad Údol

Údol 2, 065 45

052 439 3436

Slovenská republika

Štefan Arendáč

0917 901 512

obecudol@livenet.sk

PAMIATKY

Pamätná tabula umiestnená na kultúrnom dome obce Údol, venovaná ukrajinskej spisovatelke a verejnej cinitelke Irene Nevickej... Podrobnosti