Aktuálne foto


 


Združenie Milénium Údol

Údol 173, 065 45

Slovenská republika

info@udol.sk

0903 700 884   

 

 

Obecný úrad Údol

Údol 2, 065 45

Slovensko

052 439 34 36

Slovenská republika
 

Ing. Vladimír Kravec

0902 738 152

obecudol@livenet.sk

Obecné zastupiteľstvo 2002 - 2006

Poslanci:

 

1. Mgr. Rastislav Sokol - zástupca starostu

2. PaedDr. Milan Sovík

3. Štefan Mikulík

4. Slavomír Hriceňák

5. Ján Leško