Aktuálne foto


 


Združenie Milénium Údol

Údol 173, 065 45

Slovenská republika

info@udol.sk

0903 700 884   

 

 

Obecný úrad Údol

Údol 2, 065 45

Slovensko

052 439 34 36

Slovenská republika
 

Ing. Vladimír Kravec

0902 738 152

obecudol@livenet.sk

Logotypy

Logo TJ Družstevník Údol s nižšie uvedenými príponami si môžete stiahnúť pre akékoľvek použitie.

 


 


Oficiálne logo futbalového klubu TJ Družstevník Údol bolo navrhnuté nadšencami z Údola, ktoré finálne spracoval do profesionálnej podoby Marek Oplíštil z Prahy (profesionálny grafik). Klubové farby červená a modrá boli doplnené rakom (znak, erb obce Údol) a rokom vzniku futbalu v našej obci. 
 

Názov Prípona Format VeĽkosť K stiahnutiu
 Logo  JPG  Jpeg 488 kB stiahnuť
 Logo  AI  Adobe Illustrator 1 088 kB  stiahnuť
 Logo  PNG  PNG 78 kB  stiahnuť
 Logotypy  PDF  Adobe  680 kB  stiahnuť
 CMYK hodnoty  PDF  Adobe  490 kB  stiahnuť