Aktuálne foto


 


Združenie Milénium Údol

Údol 173, 065 45

Slovenská republika

info@udol.sk

0903 700 884   

 

 

Obecný úrad Údol

Údol 2, 065 45

Slovensko

052 439 34 36

Slovenská republika
 

Ing. Vladimír Kravec

0902 738 152

obecudol@livenet.sk

Kontakty a orgány združenia

Kontakt:

Občianské združenie

Združenie Milénium Údol

Údol 173

065 45 Údol

IČO: 37796992

Banka: Slovenská sporiteľňa ;a.s.

Číslo účtu: 0530592330/0900

Email: info@udol.sk

 


Výkonný výbor

 

Predseda: Mgr. Rastislav Sokol sokol@udol.sk
Podpredseda: Ing. Ľuboslav Leško lesko@udol.sk
Úsek ekonomický: Ing. Martin Arendáč arendac@udol.sk
     
Členovia: Ing. Miroslav Knap knap@udol.sk
  Ing. Patrik Pružinský