Späť

Prírodná pamiatka “ Skalky pri Údole“

Pridané: 2.4.2019 09:42:10 Počet zobrazení: 6041

02 Apríl 2019

Prírodná pamiatka Skalky pri Údole je štvrtým stupňom územnej ochrany. Sú tvorené skupinou 8 bradiel s výškou 3 - 13 m, sú súčasťou pieninského úseku bradlového pásma, ktoré sa tu redukuje na šírku 1 km a končí sa v tzv. údolskej depresii. Prirodzený vegetačný kryt tvoria vápnomilné bukové a borovicové lesy s jedľovo - bukovým vegetačným stupňom.

Prírodná pamiatka “ Skalky pri Údole“

Amonity (Ammonoidea), ktoré je možné nájsť na skalách sú podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov. Je to vyhynutá skupina hlavonožcov, ktoré žili vo veľkom počte druh ..... čítaj ďalej tu