Opis obce

dfsdfasdfsadfsafdsadsaffffffffffffffffffffffffffffffswasdfasdf v gf adsgfadfasdfasdfafafasdfasdfasdf afdsafsaa dfasfasfasf asfObec sa nachádza v takzvanej "Popradskej doline", pretože neďaleko obce z južnej časti tečie rieka Poprad. Susedí na juhu s obcou Plavec, na východe s obcou Orlou, na severe s obcou Matysová a na západe s obcou Plavnica. Chotár je vŕškovitý, nerovný, ílovitý. Rovina sa rozprestiera jedine po obidvoch stranách rieky Poprad. Od severovýchodu chráni obec pásmo hôr Senečková a Magura, ktoré sú pokryté ihličnatým lesom.


 Cez dedinu tečie malý potok Údolčanka, ktorý sa vlieva do rieky Poprad. V chotári smerom na Plaveč sa nachádzajú skameneliny. Miesto týchto skamenelín sa nazýva "SKALKA". V spomínanom mieste sa nachádza vápenatý kameň, kde občania kedysi pálili vápno.

Obec má stavané domy po oboch stranách cesty. Jej plocha ma podobu písmena U, pričom dĺžka obce je cca dva kilometre. Od roku 1935 je v obci telefón a v roku 1953 bol zavedený elektrický prúd.

V roku 1949 vzniklo Jednotné roľnícke družstvo. Do spoločného obrábania poľnohospodárskej pôdy bolo združené 650 hektárov. V priestranstve hospodárskych budov JRD sa začala výstavba budovy sociálneho zariadenia, ktorá má slúžiť pre potreby JRD. Družstvo dosahovalo veľmi dobré výsledky v celkovom hospodárení. Družstvo sa začalo rozrastať poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a technikou. Detailnejšie informácie su popísane v kapitole „História JRD“.

V roku 1967 bola spravená cez obec asfaltová cesta. O rok neskôr sa začala výstavba novej školy, a verejného osvetlenia a rozhlasu. Vodovod bol postavený v 90-tých rokoch a začiatok kanalizácie je naplánovaný na rok 2004.

Autor: Ľuboslav Leško