Pamiatky

PAMIATKY

Pamätná tabula umiestnená na kultúrnom dome obce Údol, venovaná ukrajinskej spisovatelke a verejnej cinitelke Irene Nevickej... Podrobnosti