2007 - 2010

Ing. Miroslav Knap

bol zvolený za hlavného kontrolóra 7.7.2007. Funkciu začal vykonávať 9.7.2007. Funkcie sa vzdal k 14.12.2010.

Správy z kontról nájdete TU.