Starosta 1976 - 2010

Emil Knap

bol zvolený za starostu obce 22.10.1976. Funkciu vykonával do 15.12.2010