Starosta 2010-2014

Štefan Arendáč

bol zvolený za starostu obce 27.11.2010. Funkciu začal vykonávať 15.12.2010.