Školstvo

ŠKOLSTVO

V roku 1968 sa začala výstavba novej školy a v roku 1970 bola výstavba ukončená. Počet žiakov, ktorí navštevovali školu bol 113. V roku 1982 počet žiakov klesol na 65.

Situácia sa zhoršovala stále klesajúcou tendenciou školskej dochádzky. V rokoch 2001-2002 sa vyučuje už iba prvý stupeň s počtom detí 6 a 11 deti, ktoré navštevujú MŠ, ktorá je taktiež v budove školy.