Dubný kameň - 2005

Turistický výstup na Dubný kameň

Turistický výstup na Dubný kameň

Ako sa už pomaly ale isto stáva tradíciou, naplánovali sme na poslednú júlovú sobotu 2005 ďalší ročník (v poradí druhý) turistického výstupu k prírodnému útvaru, zvanému "Dubný Kameň" Prírodný útvar sa nachádza na Legnavských lúkách v oblasti Ľubovnianskej vrchoviny. Jedná sa o kamenný otvor smerujúci do podzemia hĺbky asi 4 – 5 metrov. Pravdepodobne je to zavalený otvor vchodu do jaskyne. Nachádza sa v nadmorskej výške okolo 895 m. Počasie nám bolo naklonené asi už týždeň dopredu a to zaručovalo, že aj terén bude schodnejší a hlavne suchší ako minulý rok, keď celý týždeň pred akciou pršalo a slniečko sa ukázalo akurát v deň túry. Trochu mu to potom trvalo, kým vysušilo vodou nasiaknutú zem. A očakávali sme aj ďalšie pozitívum oproti minulému roku - zvýšenú účasť. Oprávňovali nás k tomu ohlasy minuloročných účastníkov a taktiež to, že sme o akcii začali informovať skôr. Naše očakávania sa potvrdili a po nakúpení nejakého občerstvenia na cestu nás vyrazilo na turistický chodník 17. To bol oproti minulému roku, kedy nás bolo 8, viac ako 100%-ný nárast. Každý z účastníkov dostal pred odchodom tričko so znakom združenia, a kde nám ostala aj takáto hmotná spomienka na túto akciu. Cesta nám začala ubiehať rýchlo a bez nejakých komplikácií. Po asi troch hodinách chôdze nádhernou prírodou, sme dorazili na miesto, ktoré sme tentoraz našli raz-dva. Na minulý rok, kedy sme asi hodinu a pol blúdili a telefonovali ľuďom, ktorí tu už niekedy boli, sme už len s úsmevom spomínali. Pri Dubnom Kameni sme si trochu oddýchli, dali si klobásku a po obligátnej spoločnej fotografii sme sa pobrali na spiatočnú cestu. Ešte sme sa zastavili nazbierať a ochutnať zopár čučoriedok, ktoré rastú neďaleko a na ktoré bola práve sezóna. Po návrate do Údola nás na ihrisku čakalo posedenie, sud piva a výborný guláš, ktorý zabral p. Leškovi staršiemu skoro celé dopoludnie, ale stál za to. A hlavne nám všetkým, hladným po celodennom chodení, prišiel veľmi vhod. Posedenie, ale aj debata popri ňom boli príjemné a každý určite odovzdal a načerpal veľa skúseností. A nielen pri pivku a guláši, ale určite počas celej túry. A najmä preto sú takéto akcie veľmi príjemné a aj potrebné. Dúfam teda, že budúci rok to pochopí ešte viac ľudí a že účasť bude čím ďalej, tým vyššia. Takže opäť dovidenia.

Autor: Martin Arendáč, foto: Martin Arendáč