Aktuálne foto


 


Združenie Milénium Údol

Údol 173, 065 45

Slovenská republika

info@udol.sk

0903 700 884   

 

 

Obecný úrad Údol

Údol 2, 065 45

Slovensko

052 439 34 36

Slovenská republika
 

Ing. Vladimír Kravec

0902 738 152

obecudol@livenet.sk

PREDSLOV


Každá zmena, ktorá prichádza, prináša so sebou tak pozitívne ako aj negatívne procesy. Obzvlášť nové milénium ma svoje čaro a deje sa raz za tisíc rokov. Skutočne, môžeme začať naplno hodnotiť históriu a premeny. Spomienky na môj rodný kraj, ktoré sa mi vynárajú v pamäti siahajú do miesta kde žijú moji rodičia, príbuzní a kde žili moji predkovia, chvíle nezabudnuteľných zážitkov. Tým rodným miestom je obec Údol, ležiaca na úpätí slovenskej časti Karpát. A práve na začiatku nového tisícročia nastalo zrodenie spolku so symbolickým názvom "Združenie Milénium Údol". Cieľom združenia je podporiť rozvoj spoločnosti v obci, obzvlášť rusínskej kultúry, aktivity mladých ľudí siahajúcich po vzdelaní a rozvoji a pozitívne ovplyvniť spoločenský život.

Ľuboslav Leško