Cirkev v obci

V našej obci sa nachádzajú dve cirkvi, staršia Grécko-katolícka cirkev sa datuje od 16. storočia a Pravoslávna cirkev, ktorá sa datuje od roku 1950. Bližšie informácie môžete nájsť v menu alebo kliknutím na fotografiu.

Grécko-katolícka cirkev

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Údol eviduje v súčasnosti 448 veriacich, ktorí sú nositeľmi viery svojich predkov.


Pravoslávna cirkev

V pravoslávnej cirkevnej obci Údol sa od r. 1950 vystriedalo desať duchovných. Ako posledný v pravoslávnej farskej budove býval d. o. Ján Ignác.