Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)

DHZ v našej obci bol znovu obnovený v roku 2016, ktorý má aktuálne viacej ako 30 členov. Veľký progres nastal, keď sme v roku 2019 dostali nové hasičské vozidlo Iveco Daily CAS 15. V roku 2019 sa aj za pomoci eurofondov podarilo zrekonštruovať hasičskú zbrojnicu.

Naša DHZ sa podieľa na všetkých akciách v obci:

  • počas COVIDU-19 sme pomáhali s dodávaním rúšiek a pomáhali pri celoplošnom testovaní,
  • každoročne kontrolujeme komíny, aby sme predišli vzniku požiaru vo vykurovacím období,
  • veľkým prínosom bola účasť s okolitými obcami na výcviku vo vojenskom pásme Lešť,
  • zúčastňujeme sa na cvičeniach v okrese,
  • každý mesiac absolvujeme prípravné školenie na rôzne situácie.

Sme tu stále pre občanov v prípade, že budú potrebovať našu pomoc, aj mimo našu obec.

DHZ sa nevenuje len zásahovej činnosti, ale aj požiarnemu športu. V lete sa konal už druhý ročník hasičskej súťaže v požiarnom útoku, pod názvom UjakFIREcup.
Tohto roku sa nám podarilo zakúpiť športovú hasičskú striekačku a všetko potrebné vybavenie, za ktoré ďakujeme aj našim sponzorom.  Obec reprezentujeme v Okresnej lige Sabinov, kde  nás reprezentujú naše ženy a muži.  Zároveň sa snažíme sa  pracovať aj s mládežou, aby v tomto krásnom športe mal kto pokračovať.  

Veľká vďaka za pomoc patrí aj pánovi starostovi.

Vybavenie DHZ:

Iveco Daily CAS 15
Avia DA 12
Protipovodňový vozík
AED
PPS 12
PPS 19

Auto: Štefan Gladiš