Dubný kameň 2005

Ako sa už pomaly ale isto stáva tradíciou, naplánovali sme na poslednú júlovú sobotu 2005 ďalší ročník (v poradí druhý) turistického výstupu k prírodnému útvaru, zvanému "Dubný Kameň" Prírodný útvar sa nachádza na Legnavských lúkách v oblasti Ľubovnianskej vrchoviny. Jedná sa o kamenný otvor smerujúci do podzemia hĺbky asi 4 – 5 metrov. Pravdepodobne je to zavalený otvor vchodu do jaskyne. Nachádza sa v nadmorskej výške okolo 895 m. Počasie nám bolo naklonené asi už týždeň dopredu a to zaručovalo, že aj terén bude schodnejší a hlavne suchší ako minulý rok, keď celý týždeň pred akciou pršalo a slniečko sa ukázalo akurát v deň túry. Trochu mu to potom trvalo, kým vysušilo vodou nasiaknutú zem. A očakávali sme aj ďalšie pozitívum oproti minulému roku - zvýšenú účasť. Oprávňovali nás k tomu ohlasy minuloročných účastníkov a taktiež to, že sme o akcii začali informovať skôr. Naše očakávania sa potvrdili a po nakúpení nejakého občerstvenia na cestu nás vyrazilo na turistický chodník 17. To bol oproti minulému roku, kedy nás bolo 8, viac ako 100%-ný nárast. Každý z účastníkov dostal pred odchodom tričko so znakom združenia, a kde nám ostala aj takáto hmotná spomienka na túto akciu. Cesta nám začala ubiehať rýchlo a bez nejakých komplikácií. Po asi troch hodinách chôdze nádhernou prírodou, sme dorazili na miesto, ktoré sme tentoraz našli raz-dva. Na minulý rok, kedy sme asi hodinu a pol blúdili a telefonovali ľuďom, ktorí tu už niekedy boli, sme už len s úsmevom spomínali. Pri Dubnom Kameni sme si trochu oddýchli, dali si klobásku a po obligátnej spoločnej fotografii sme sa pobrali na spiatočnú cestu. Ešte sme sa zastavili nazbierať a ochutnať zopár čučoriedok, ktoré rastú neďaleko a na ktoré bola práve sezóna. Po návrate do Údola nás na ihrisku čakalo posedenie, sud piva a výborný guláš, ktorý zabral p. Leškovi staršiemu skoro celé dopoludnie, ale stál za to. A hlavne nám všetkým, hladným po celodennom chodení, prišiel veľmi vhod. Posedenie, ale aj debata popri ňom boli príjemné a každý určite odovzdal a načerpal veľa skúseností. A nielen pri pivku a guláši, ale určite počas celej túry. A najmä preto sú takéto akcie veľmi príjemné a aj potrebné. Dúfam teda, že budúci rok to pochopí ešte viac ľudí a že účasť bude čím ďalej, tým vyššia. Takže opäť dovidenia.

Autor: Martin Arendáč, foto: Martin Arendáč