Max Kurth

Vedeli ste, že fresky v grécko-katolíckom kostole sv. Demetera v Údole namaľoval známy maliar Max Kurth v roku 1924? Kto to vlastne bol a odkiaľ pochádzal?

Irina Nevická

arodila sa 10.decemra 1886 v dedine Zbudská Bela v učiteľskej rodine. Prvé diela uverejňovala v časopisoch Nedeľa a Náuka.