Súčasnosť folklorného súboru Udolčanka

Folklórny súbor Udolčanka pracuje pod vedením Silvie Sokolovej a zúčastňuje sa na rôznych podujatiach na Slovensku ako je rusínsky festival v Kamienke, slávnosti rusínov v Starej Ľubovni a ďalšie.

FKs Udolčanka vydalo prvé hudobné CD svojho druhu na konci roka 2013. Jedná sa o ľudové piesne v rusínskom jazyku z prostredia Údola. Bližšie informácie k skladbám, hudbe, ženskej speváckej skupine a jednotlivým spevom môžete nájsť tu.