TJ Družstevník Údol

Futbal v Údole má dlhú tradíciu, keď prvý klub bol založený už v roku 1967 a fungoval striedavo ako súčasť TJ alebo samostatne. V súčasnosti je klub TJ Družstevník Údol registrovaný ako nezisková organizácia od roku 1990. 

Vzhľadom k tomu, že sa roky jednalo o malú obec s malým množstvom obyvateľov, nebola výkonnosť mužstva vysoká a hrala sa prevažne okresná súťaž.