Hudobné CD Udolčanka

OD UDOLA DRAŽKA NOVA


1.  Od udola dražka nova
2.  Tam na hori
3.  Ej a ked my pideme
4.  Poniže Ujačka
5.  Už ša šytky zvydavali
6.  Ej, oktober už ide
7.  Prišol do nas kapeľušar
8.  Nepovič, Haničko, nikomu
9.  Nežaľ mi je za ujačkom
10. Mila moja, mila
11. Nebudu tak robil
12. Ej, čiji to nevisty
13. Bude banovala
14. Ked jem išol okolo
15. Ej, košat lučky, košat
16. Svadobny (Ej, ideme, ideme; vybiraj ša, Marčo; Pošij mi, Janičku)
17. Ej, Janičku, Janičku

Celkový čas: 40 min 17 sek.

Hudba: Mikuláš Pružinský - husle, Adriana Repaská - husle, Silvia Sokolová - akordeón, Štefan Petrišin - viola, Vlado Kuľka - kontrabas.

Ženská spevácka skupina: Mária Pružinská, Helena Lešková, Helena Dicová, Silvia Sokolová, Nataša Lešková, Veronika Lešková, Tatiana Murcková, Adriana Repaská, Soňa Sokolová, Veronika Lešková, Stanislava Petrišinová, Aneta Tokarčíková, Dana Spišiaková, Ivana Kirkov, Klaudia Sokolová.

Mužská spevácka skupina: Štefan Mikulík, Ľubomír Soroka, Mikuláš Pružinský, Štefan Petrišin, Dušan Hriňa, Ľuboslav Plučinský, Peter Plučinský, Patrik Pružinský.

Sólo spev: Veronika Lešková (5), Štefan Mikulík (11)

Duo spev: Klaudia Sokolová, Stanislava Petrišinová (9), Peter Plučinský, Patrik Pružinský (6).

Dramaturgia: Silvia Sokolová
Zvuková réžia: Maroš Matoľak - Studiomaky
Foto a grafická úprava obalu: Mgr. art Katarína Bednárová