Dubný kameň 2009

5. ročník výstupu

Dňa 01.08.2009 sa uskutočnil 5. ročník výstupu na Dubný Kameň. Ako každý rok tak aj tento rok tato udalosť mala svoje výnimočné čaro. Počasie nám prialo, bol pekný, slnečný deň, preto všetci účastníci si mohli vychutnať krásu prírody v okolí rodného Údola a pohľad nádhernou panorámou, ktorá sa nám naskytla počas pochodu. Zraz účastníkov bol na vyšnom konci Údola pred rodinným domom Patoraja o 08:00 hod. Je troška na škodu , že o konaní tejto akcie sa mohla verejnosť dozvedieť iba prostredníctvom internetu na webovej stránke: www.udol.sk.

Mnohí údolčania, ako vidno, ešte nenavštevujú internet, preto o konaní tohto výstupu ani nevedeli. Na štart prišlo päť účastníkov: Ľuboslav Leško, Štefan Mikulik, Dušan Hriňa /Adamojacka/, Slavomír Hriňa /Adamojacka/, Štafan Mikuda zo Starej Ľubovne. Smerom na Orlovskú Maguru sa účastníci vydali dvomi trasami . Prvá skupina išla cez Poľany na Vaľkovú , druhá skupina išla cez Holodňakiv kút okolo vysielača Magura. Všetci sme sa stretli na Vaľkovej. Odtiaľ úž všetci išli spoločne. Cestou nás sprevádzal Štefan Mikulik, ktorý sa zúčastňuje tohto výstupu každý rok a dobré pozná túto trasu. Išlo sa po hrebení Kurčinskej Magury až k najvyššiemu bodu tohto pohoria 894 m. Odtiaľ k Dubnému kameňu je úž je pár sto metrov.

Počas cesty sa rozprávali zážitky z minulosti spojené z Údolom. V cieli sme boli o 11:30 hod a mohli sme obdivovať Zbojnickú jaskyňu. Tento prírodný útvar, ktorý sa tu nachádza videlo ešte len malo Údolčanov. Mnohí o ňom ešte ani nepočuli. Ja som osobne sa chystal pozrieť tento útvar už niekoľko rokov. Som rad, že sa mi to splnilo. Spestrením tohto výstupu bola aj možnosť nazbierať si čučoriedky na Legnavských lúkach. Asi po hodinovej prestávke sa účastníci v družnej debate odobrali naspäť. Cez prestávku okrem domácej slaniny a klobásy dobre chutila aj domáca Jablčkovička. Naspäť do cieľa účastníci dorazili o 15:00 hod. Pri dobrom čapovanom pive v Údolskej krčme sme všetci skonštatovali, že 5. ročník výstupu na Dubný kameň bol úspešný . Sľúbili sme si, že sa zúčastníme aj ďalšieho 6. ročníka a dúfame , že sa mnohí k nám pridajú.

Autor: Ing. Dušan Hriňa, foto: Ľuboslav Leško, Ing. Dušan Hriňa