Kontaky a orgány združenia

Združenie Milénium Údol
Údol 173
065 45 Údol

IČO: 37796992
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 0530592330/0900
Email: [email protected]

Výkonný výbor

 Predseda: Mgr. Rastislav Sokol
 [email protected]
 Podpredseda: Ing. Ľuboslav Leško
 [email protected]
 Úsek ekonomický:
Ing. Martin Arendáč
 [email protected]