Rusinská národnosť na Slovensku

V prvej polovici roka 2001 sa uskutočnilo pravidelné sčítanie obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa koná každých desať rokov. Jeho hlavným poslaním je zistiť vybrané údaje o obyvateľoch - ich demografickú, ekonomickú a sociálnu charakteristiku. Z výsledkov vyplýva, že od roku 1991 sa počet obyvateľov štátu zvýšil o 105 120 osôb a celkovo dosiahol hranicu 5 379 455. Z tohoto počtu je Slovákov 4 614 854, nasledujú Maďari - 520 528 osôb, Rómovia - 89 920 osôb. K Českej národnosti sa prihlásilo 44 620 obyvateľov. Rusinská národnosť s 24 620 obyvateľmi predstavuje 0,46% na celkovom počte obyvateľov SR. S počtom 10 814 osôb je národnosť Ukrajinská.

Auto: Ľuboslav Leško