Kultúra

23.1.1945 - Oslobodenie obci. V tomto čase každoročné naši občania oslavujú výročie oslobodenia obci Sovietskou armádou.
V obci sa nachádza Kultúrny dom a jeho výstavba sa začala v roku 1975 a v roku 1977 bol dokončený a daný do prevádzky. Na slávnostnom otvorení mali účasť aj zástupcovia okresných orgánov, poslanci a občania, ktorí sa na výstavbe najviac podieľali.
Všetky kultúrne podujatia v priebehu roka sú realizované s tunajším súborom, ktorý sa postupne dostáva na vyššiu úroveň. V roku 1975 bol vytvorený a zorganizovaný spevácko - tanečný súbor, ktorý vystupoval nielen v našej obci na rôznych jubilejných podujatiach a výročiach, ale aj mimo obce.
V roku 1993 bol v Bratislave na Dňoch národnostnej kultúry, avšak vyvrcholením jeho činnosti bola účasť súboru na festivale Červená ruža v Ruskom Keresture v Juhoslávii v roku 1990.

Súbor v rámci tohoto festivalu vystúpil 4-krát, spolu navštívili Nový Sad, dedinku Nové Selo, Lemkivský festival v Ždini v Poľsku. Žiaľ, súbor z rôznych dôvodov v roku 1996 prestal pracovať ale začiatkom nového milénia pod vedením Silvie Sokolovej bol opäť obnovený.

Folklórny súbor

Folklórny súbor Udolčanka pracuje pod vedením Silvie Sokolovej a zúčastňuje sa na rôznych podujatiach na Slovensku a ďalej čítaj tu. CD Údolčanka

FKs Udolčanka vydalo prvé hudobné CD svojho druhu na konci roka 2013. Bližšie informácie môžete nájsť tu.