Nové detské ihrisko

Naše združenie zakúpilo a nechalo postaviť destké ihrisko z Vašich 2% daní.

Zakúpenie nových sieti

Naša organizácia "Združenie Milénium Údol" zakúpila siete pre futbalové brány a basketbalové koše na ihrisko na Rovinkách. Prostriedky sme použili z 2% daní z príjmu.