IRINA NEVICKÁ

(1886-1965)

Narodila sa 10.decemra 1886 v dedine Zbudská Bela v učiteľskej rodine. Svoje detstvo prežila v Prešove a v Starej Ľubovni. Študovala v nemeckej národnej škole, a potom na pedagogickej fakulte v Prešove, ale štúdium nedokončila. Nejaký čas žila v Čičave, v Údole a v Užhorode. V roku 1922 sa presťahovala do Prešova, kde žila až do smrti.
Prvé diela uverejňovala v časopisoch Nedeľa a Náuka. Knižne vyšli Pravda, Pobidila (1924), Darček (1929), Matej Kukolka (1968,1994). Napísala taktiež rad dramatických diel z ktorých vyšla len hra Božije providenije (1925).
I. Nevická má dôležité miesto v našom kultúrnom živote. Svojou angažovanosťou sa vo veľkej miere pričinila o pozdvihnutie národného a kultúrneho života v Zakarpatskej Rusi a na východnom Slovensku v medzivojnovom období. Svedčí o tom založenie ženského spolku (prosvita) v roku 1922. Vydala prvý ženský kalendár na východnom Slovensku, a v roku 1931 vydávala v Prešove časopis Slovo národa, ktorý vychádzal dvakrát do mesiaca a bol písaný po ukrajinsky.