Nový cyklo okruh AQUAVELO okolo Údola

V Údole pribudli prvé cyklotrasy. Tie sú vybudované vďaka realizácii slovensko-poľského projektu za takmer 4 273 000 €, ktoré budú spájať viaceré významné kúpeľné miesta pohraničia.

Projekt s názvom „Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia - I. etapa - výstavby cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu" je zameraný na hospodárske oživenie Doliny Popradu.

To je zabezpečené prostredníctvom spoločného rozvoja kúpeľných miest, upustenia od vzájomnej konkurencie v prospech miestnej spolupráce a tvorenia silnej konkurenčnej pozície vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe v rámci modernej liečebno-rehabilitačnej, rekreačnej a turistickej ponuky.

V rámci projektu vznikne cyklotrasa:

Bardejovské Kúpele -Bardejov -Zlaté -Sveržov -Kurov –(granica państwa) –Muszynka –Tylicz –Krynica (ul. Pułaskiego, Bulwary Dietla, Ebersa, Gurgacza, wzdłuż potoku Kryniczanka) -Powroźnik –Muszyna –Zapopradzie –Legnava –M.Lipník-Sulín -Mníšek nad Popradom -Łomnica –Piwniczna (časť Jarzębaki, časť Zabornia, ul. Śmigowskie, ul. Kościuszki [dodatočný okruh –samostatná vetva v smere Rytra -Sucha Struga, Wzgórze Zamkowe, Obidza] most Garbaty, Kazimierza Wielk., Daszyńskiego, Czercz, Wilcze Doły, časť Kosarzyska, Sucha Dolina) –Obidza -Rezerwat Biała Woda –Jaworki –Szlachtowa –Szczawnica (Cieśliska, ul. Jana Pawła, Lipowa, Słona Młaka, Sopotnicka, Samorody, Zawodzie –poexistujúcom chodníku ku štátnej hranici) -Červený Kláštor -Veľký Lipník -Podolínec –Vyšné Ružbachy -Lacková -Kamienka –Hniezdne –Stará Ľubovňa –N. Ľubovňa –Ľubovnianske Kúpele –Plavnica –Údol –Plaveč –Orlov -Andrejovka –Čirč-Leluchów –Muszyna.

Celková dĺžka trasy bude 230,91 km, pričom novo budovaných/rekonštruovaných úsekov je 29,63 km (22,7 km. asfalt, 6,93km drvené kamenivo). Na trase vznikne 17 miest odpočinku pre cyklistov, 3 toalety, 5 lávok (4 nové, 1 zrekonštruovaná), a prvky drobnej architektúry. Vznikne 50 informačných tabúľ.

Zdroj: www.staralubovna.sk, foto: Ľuboslav Leško