O nás

Združenie Milénium Údol (ďalej len ZMÚ) je dobrovoľným, nezávislým a neziskovým občianskym združením, zriadeným v súlade so zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. Viacej tu.

Daruj 2% z dane

Sme žiadatelia 2% z dane z príjmu. Ako príspieť, pozri info tu.

Kontakty a orgány združenia

Kontakty na členov združenia nájdete tu.