Max Kurth (1869-1962)

Vedeli ste, že fresky v grécko-katolíckom kostole sv. Demetera v Údole namaľoval známy maliar Max Kurth v roku 1924? Kto to vlastne bol a odkiaľ pochádzal?

KURTH, Max - sa narodil dňa 23.2.1869 (Kayna, Nemecko).


Po maturite v roku 1887 študoval na Umelecko-priemyselnej škole v Lipsku a na berlínskej výtvarnej akadémii profesorov Vogela, Kohnera a Wernera, kde získal v roku 1894 Menzelovu cenu a s ňou štipendium na študijný zájazd do Talianska. Na svojich cestách sa dostal na východné Slovensko a do okolia Prešova. Za folklórne štúdie, ktoré tu namaľoval, mu udelili roku 1895 po druhý raz Menzelovu cenu. Prostredníctvom manželky Diany, rod. Eberhardtovej sa zoznámil s rodinou Pavla SZINYEI-MERSEHO v Jarovniciach pri Sabinove a jeho zásluhou dostal veľké objednávky na portréty. Roku 1901 sa natrvalo usadil v Prešove, kde mu mesto zriadilo ateliér s doživotným užívateľským právom. Prešovské okolie ho inšpirovalo k spracovávaniu krajinárskej tematiky. Opieral sa aj o štúdium šarišských a spišských dedinských typov. Obrazy, ako napríklad Kľačiaci chlapec (1894), štúdia hlavy Šarišanky v čepci, Šarišský roľník so zapekačkou, Sedliaci zo Spiša (1902), svedčia o realistickom výtvarnom názore Kurtha, so zmyslom pre detail.

Tematicky čerpal tiež z pracovného prostredia a hromadných ľudských výjavov. Po 1. svetovej vojne jeho tvorba sa sústredila popri portrétnych objednávkach na biblické a kostolné maliarstvo. Vytvoril oltárne obrazy v Prešove, Košiciach, Rudníku, Kojaticiach a fresky vo františkánskom kostole v Prešove /Posledný súd/, v kostole na Kalvárii v Bardejove /Kristus v hrobe, Zmŕtvychvstanie Krista, Nanebevstúpenie Krista/, v Toryse /Kázanie na hore/, v Ľubotíne /osem obrázkov z nového zákona/, v grécko-katolíckom kostole v Novosade /Posledný súd, Vzkriesenie/, v Mokranoch /12 apoštolov/.

Zomrel v Prešove dňa 16.4.1962, pochovaný je na mestskom cintoríne. Pamätnú tabuľu má umiestnenú v Prešove, na ulici s príznačným menom Ku Kumštu.

Autor: Ľuboslav Leško, Zdroj: Internet, Foto: webumenia.sk, eantik.sk, dartesro.sk