Exteriér cerkvi z roku 2022

Grécko- katolícka církev realizovala v roku 2022 rekonštrukciu fasády cerkvi, podhľad strechy (štablon), obnova okien a žalúzií vo zvonici. Celkové náklady nepresiahli čiastku 45 000 EUR.