Interiér cerkvi

Fresky v Grécko-katolíckom kostole sv. Demetera v Údole namaľoval známy maliar Max Kurth v roku 1924. Kto to vlastne bol a odkiaľ pochádzal sa môžete dočítať tu.