Rodina Patoraj

  1.  Kópia originálu svadobnej fotografie Jána Patoraja (1886-1959) a Márie Patorajovej, rod.Hriňovej (1886-1966) z roku 1906 (USA).Svadba bola v Greckokatolickej cerkvi svetého Michala v Passaicu, štát New Jersey. Do USA obaja z Údola emigrovali v roku 1904. Do Údola sa natrvalo vrátili v roku 1920.
    Zdroj: S láskavým dovolením vnučiek Heleny Závackej rod. Patorajovej a Margity Murckovej rod. Patorajovej.