Galéria

  1. Rodina Hnatová - zľava Margita Fenďová rod. Hnatová, Helena Hnatová, neskôr Kovaľová (donedávna kantorka v cerkvi), Pavol Hnat – dedovi súrodenci, ďalej ich matka Helena Hnatová, rod. Kollárová - sedi (1903 - 1965), a jej nevesta Helena Hnatová, rod. Arendáčová s Emilom Hnatom (babka s otcom), cca 1949-1950.  
  2. Tri ženy v kroji - zľava Anna Fečišinová rod Knapová, Anna Knapová rod. Fečišinová, Helena Hnatová rod. Arendáčová, fotografia z roku cca 1945 na Sokolovom dvore.
  3. Ujačane na robotach v Praži - švagrovia zľava Mikuláš Arendáč - Pristašiv (1920 - 2006) a Mikuláš Hnat - Hnatojanka (1922 - 1990), foto z roku cca 1948 - 1949.
  4. Cesta do cerkvi (foto z roku 1971), pán v klobúku je Peter Sedlar z USA, brat Anny Arendáčovej (prababka Mariána Hnata).
    Zdroj:
    Všetky vyššie uvedené fotografie sú z rodinnej zbierky Mariana Hnata, ku ktorým náme zvolenie ich zverejniť.