Rodina Fabián

  1. Fotografia je z roku 1929, zľava : Verona Fabiánová rod. Fedušová (1909 - 1998), na rukach má najstaršieho 1 ročného syna Jána Fabiána (neskôr policajt v St.Ľubovni), v strede Michal Fabián - Dragončík (1904  - 1986) v Údolskej cerkvi robil koščulnika 52 rokov (!!!), vpravo je mama Michala Fabiana - Dragončika, Mária Fabiánová rod. Hnatová (+1950)
    Zdroj:
    Identifikované a foto zverejnené s láskavým dovolením Štefana Murcka z Košíc.