Rodina Petrišin

  1. Rodina Petrišinová z Údola, cca 1930
    Zdroj: zbierka rodiny Leškovej z Ameriky (Cleveland, OHIO).
  2. Rodina Petrišinová z Údola píše do Ameriky, Zdroj: zbierka rodiny Leškovej z Ameriky (Cleveland, OHIO).

    "Tak ťa pozdravujeme náš milý syn i náš milý brat a na sto krát ťa pozdravujeme. My sme zdraví a aj tebe takého zdravia vinšujeme ako my ho máme. Písal si, aby sme sa dali odfotografovať a my sme sa dali. Sedlačka sa už vydala, tak sme sa dali odfotografovať s Fenďaiľaša Zuzkou Jankovou, ktorá sa vydala za Petra Ščerbaka. Ak máš chuť, potom napíš Zuzke Fenďaiľaša. Zároveň ti píšeme, že bude opäť svadba Petra Surgenta s Máriou Fečišinou. Svadba bude na Petra a už jedna ohláška bola. Dúfame, že Boh ti pomôže prežiť vo svete. Nečuduj sa, že ti nepíšeme, pretože teraz okopávame zemiaky a niet kedy."

    Preklad: Ľuboslav Leško