Rodina Kravčak

  1. Fotografia rodiny Kravčak (Androfamilia) pod cerkvom, 1951.
  2. Androve domy pod cerkvom, 1951.
    Zdroj: S láskavým dovolením Miroslava Knapa.