Aktivity

Zakúpenie nových sieti

 Naša organizácia "Združenie Milénium Údol" zakúpila siete pre futbalové brány a basketbalové koše na ihrisko na Rovinkách. Prostriedky sme použili z 2% daní z príjmu. Ďakujeme všetkým darcom.